Rest & Travel in Georgia

Main | რეგისტრაცია | შესვლა
ხუთშაბათი, 22.02.2024, 07:19
Welcome სტუმარი | RSS
საიტის მენიუ
აირჩიე კურორტი
ანტალია [40]
კემერი [141]
ალანია [117]
სიდე [53]
ბელეკი [39]
მარმარისი [50]
ბოდრუმი [43]
ფეტიე [14]
კუშადასი [25]
დიდიმი [5]
გამოკითხვა
Rate my site
სულ პასუხი: 294
Main » 2009 » აპრილი » 18 » CLUB MARCO POLO HV-1, - Turkey, Kemer
CLUB MARCO POLO HV-1, - Turkey, Kemer
13:51

CLUB MARCO POLO HV-1

 

komentari

ekonomiuri varianti ojaxuri dasvenebisTvis. didi da sasiamovno teritoria, wylis sasrialo. erTxel kviraSi gala-saRamo. aris aseve kafe-hausi CilimiT. Sastumro orientirebulia aqtiuri dasvenebis moyvarulebze.

 

sastumro

aSenebulia 1989 wels, mTluani farTobi 116 000m2, bolo restavracia Cautarda 2007 wels

sastumro Sedgeba erTi 2 sarTuliani mTavari Senobisgan, 238 orsarTuliani da 178 samsarTuliani kotejebisgan:

387 standartuli nomeri (maqs 2+1adamiani, 16 m2)

107 orsarTuliani saojaxo nomeri (saZinebeli kariT, bavSvis saZinebeli oriarusiani sawoliT, zogierTi nomeri orsarTuliania, maqs 2+2 adamiani, 26 m2)

36 orsarTuliani 387 standard room (holi, saZinebeli, maqs 2+2 adamiani, 27 m2)

 

nomris tipebi
Family Room

Suite

Standard

 

kveba

UAI

 

adgilmdebareoba

mdebareobs 65 km aeroportidan q. antalia, 10 wuTi q.kemeridan, Camiuvas  dasaxlebaSi,zRvis piras.

 

plaJi:

sakuTari qviSa/kenWebi. bari plaJze. qolgebi, Sezlongebi, matrasebi – ufaso.

plaJis pirsaxocebi: ufasod. auzze: qolgebi, Sezlongebi, matrasebi – ufaso.

 

nomerSi

saSxape

feni

centraluri kondicioneri

televizori (rusuli arxebi)

telefoni

mini bari (civi sasmelebi, marto Casvlis dRes, wyali ivsebaYyoveldRiurad –ufasod)

seifi (nomerSi, ufaso)

iataki – keramikuli safari

aivani

nomris dalageba – yoveldRiuraT

TeTreulis gamocvla –kviraSi 3-jer

pirsaxocis gamocvla – yoveldRiurad

 

teritoria

mTavari restorani

3 restorani (Turquli, Tevzis italiuri samzareulo, winaswari SekveTiT, ufasod)

deeturi kveba

8 bari

2 Ria auzi

2 wylis sasrialo

eqimis kabineti

silamazis saloni

samrecxao

ximwmenda

savaWro ganyofileba

valutis gadacvla

avtomanqanis sadgomi

avtomanqanis daqiraveba

sakonferencio-darbazi (200 – 350 adamiani)

 

bavSvebisTvis

sabavSvo bufeti

2 sabavSvo auzi

sabavSvo darbazi

mini-klubi (4-12 w)

ZiZa (fasiani)

 

garToba da sporti

fasiani

Turquli abano

sauna

satrenaJoro darbazi

frenburTi plaJze

kalaTburTi

aerobika

magidis CogburTi

mSvildis srola

qaris serfingi (licenziiT)

katamarani (licenziiT)

mini-fexburTi

dartsi

kanoe

skvoSi

8 CogburTis korti (2 – myari, 6 – sinteTikuri safariT, dRe)

Cognebis da burTebis qira (depozitze)

cocxali musika (konkretul dReebSi)

animaciuri programebi

diskoteka

 

fasiani

masaJi

biliardi

internet-kafe

videoTamaSebi

qaris serfingis kursebi

wylis qveS curvis kursebi

Zraviani sportis saxeobebi

 

yuradReba sastumros administracia uflebas itovebs Seitanos cvlilebebi ganrigSi winaswari gafrTxilebis gareSe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Category: კემერი | Views: 2594 | Added by: tig | Rating: 4.0/1 |
Total comments: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
Login form
კალენდარი
«  აპრილი 2009  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
ძებნა
ნახეთ
სტატისტიკა

Copyright MyCorp © 2024 |