Rest & Travel in Georgia

Main | რეგისტრაცია | შესვლა
პარასკევი, 19.07.2024, 12:31
Welcome სტუმარი | RSS
საიტის მენიუ
აირჩიე კურორტი
ანტალია [40]
კემერი [141]
ალანია [117]
სიდე [53]
ბელეკი [39]
მარმარისი [50]
ბოდრუმი [43]
ფეტიე [14]
კუშადასი [25]
დიდიმი [5]
გამოკითხვა
Rate my site
სულ პასუხი: 294
Main » 2009 » მარტი » 2 » SUENO HOTELS BEACH SIDE 5* - Turkey, Side
SUENO HOTELS BEACH SIDE 5* - Turkey, Side
21:11

SUENO HOTELS BEACH SIDE 5*

 

Cveni komentari:

axali, Tanamedrove sastumro sideSi. sasiamovno, kompaqturi teritoria. kargi spa centri. aqtiuri ojaxuri dasvenebisTvis. 2008 wels sastumroSi gaixsna yinulis moedani.

 

sastumro

aSenebulia 2006 wels, saerTo farTi – 140 000 m2.

sastumro Sedgeba ZiriTad xuTsarTulian korpusisgan. da 92 orsarTuliani kotejisgan.

ZiriTadi Senoba

503 Standard room (maqs 2+1 stumari, 31 m2,) maTgan 8 invalidebisTvis,

7 oroTaxiani Suite, (holi, saZinebeli kariT, saabazano jakuziT, 2 televizori, mini bari, maqs. 4 stumari, 85 m2).

95 oroTaxiani Family Room. (2 saZinebeli karebiT, maqs. 2+2 stumari. 43 m2)

kotejebi: gasasvleli baseinze

134 Standard room (maqs. 2+2 stumari. 31 m2)

20 Family Room (ori saZinebeli karebiT. maqs. 2+2 stumari. 54 m2)

 

nimris tipebi

Hotel Family Room

Suite

Villa Family Room

Villa Standard Room

Standard

 

kveba

UAI

AI

 

adgilmdebareoba

mdebareobs antaliis aeroportidan 60 km.-Si, 1 km. qalaq sidedan, zRvis napiras.

 

plaJi

sakuTari, qviSa. bari pliaJze. qolga, Sezlongi, matrasi – ufaso. plaJis pirsaxoci – erTxel dReSi ufaso. sacurao auzTan: qolga, Sezlongi da matrasi – ufaso.

 

nomerSi

saabazano

feni

centraluri kondicioneri

televizori

telefoni

mini-bari (gamagrilebeli sasmelebiT ivseba yoveldRe)

seifi (nomerSi, ufaso)

iatakis safarveli ZiriTad SenobaSi – xaliCis, kotejebSi - keramikuli

aivani an terasa

nomris dalageba yoveldRiuri

TeTreulis gamocvla – kviraSi 3-jer

 

teritoria

ZiriTadi restorani

5 restorani a-la carte (Soreul aRmosavluri, Tavzis, meqsikuri, italiuri, Turquli. ganTavsebis periodSi TiToeuli restorani erTxel ufasod)

13 bari – aqedan erTi muSaobs 24 saaTis ganmavlobaSi.

dieturi meniu

vegetarianuli meniu

6 Ria auzi

daxuruli auzi

7 wylis sasrialo

yinulis moedani

eqimis kabineti

spa

silamazis saloni

savaWro rigi

samrecxao

qimwmenda

avtomobilebis gaqiraveba

avtosadgomi

34 sakonferencio darbazi (40-2500 kacze)

ukabeloi interneti

 

bavSvebisaTvis

sabavSvo bufeti

2 sabavSvo auzi (Ria da daxuruli)

mini sasrialo bavSvebisTvis

sabavSvo moedani

mini-klubi (4-dan 12 wlamde)

junior klubi

ZiZa (fasiani)

sabavSvo etli (fasiani)

 

ufaso

trenaJorebi

aerobika

plaJis frenburTi

kalaTburTi

mini-golfi

dartsi

boCe

kanoe

mSvildis srola

magidis CogburTi

4 CogburTis moedani magari safari (dRe)

Cognebis da burTebis gaqiraveba

animaciuri programa

luna-parki (Sesvlisas 3 bileTi TiToeul stumarze)

kinodarbazi

cocxali musika

diskoteka (Sesvla da sasmelebi)

 

fasiani

Turquli abano

sauna

masaJi

pilingi

orTqlis abano

jakuzi

3 fexburTis moedani

solariumi

biliardi

boulingi

tenisis kortebis ganaTeba

internet-kafe

ukabelo interneti

saTamaSo avtomatebi

afrebiani katamarani

qaris serfingi

wylis sportis saxeobebi (qalaqis plaJze)

 

yuradReba sastumros administracia uflebas itovebs Seitanos cvlilebebi ganrigSi winaswari gafrTxilebis gareSe.
 
$IMAGE1$
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Category: სიდე | Views: 3438 | Added by: tig | Rating: 5.0/2 |
Total comments: 1
1 kristina  
0
tu shegidzliat price listi gamomigzavnet . didi madloba

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
Login form
კალენდარი
«  მარტი 2009  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
ძებნა
ნახეთ
სტატისტიკა

Copyright MyCorp © 2024 |