Rest & Travel in Georgia

Main | რეგისტრაცია | შესვლა
პარასკევი, 19.07.2024, 12:03
Welcome სტუმარი | RSS
საიტის მენიუ
აირჩიე კურორტი
ანტალია [40]
კემერი [141]
ალანია [117]
სიდე [53]
ბელეკი [39]
მარმარისი [50]
ბოდრუმი [43]
ფეტიე [14]
კუშადასი [25]
დიდიმი [5]
გამოკითხვა
Rate my site
სულ პასუხი: 294
Main » 2009 » მარტი » 1 » RIXOS HOTEL TEKIROVA 5* - Turkey, Kemer
RIXOS HOTEL TEKIROVA 5* - Turkey, Kemer
15:10

RIXOS HOTEL TEKIROVA 5*

 

Cveni komentari

sastumros aqvs didi teritoria, animaciis 100 kaciani jgufi. sastumroSi SesaZlebelia sauzme SeukveTo iaxtaze. kargi moedani step-aerobikisaTvis. teritoriaze aris bevri aryis xe, Sadrevani ixvebiT, batebiT da kuebiT.

 

sastumro

aSenebulia 2002 wels, mTliani farTobi 95000m2, bolo restavracia gaukeTda 2005 wels.

sastumro Sedgeba ori erTmaneTTan dakavSirebuli 5(A) da 7(B) sarTuliani Senobebisagan. Main Building (nomrebis 30% aqvs zRvis xedi.) 2 da 3 sarTuliani kotejebisagan Bungalow)

ganyofileba A:

144 standartuli oTaxi (63 nomeri zRvis xediT - 81 nomeri baRis xediT, maqs 2+1 adamiani, 32m2), 5 nomeri invalidebisaTvis.

2 oroTaxiani deluxe family room (2 saZinebeli karebiT, 2 televizori, 2 saabazano, terasa SezlongebiT, zRvis  xedi, maqs. 4 adamiani, 87m2);

4 erToTaxiani deluxe superior room (1 didi oTaxi magidiT, skamebiT da divaniT, sawoli gamoyofilia fardiT, jakuzi, Sxapi, meore sarTulze maqs. 2 adamini, 112m2).

ganyofileba B

338 standartuli oTaxi (maqs. 2+1 adamiani, 26m2);

2 oroTaxiani suite (holi, saZinebeli karebiT, garderobi, tarasa, Sezlongebi, 2 televizori, abazana da Sxapi, maqs. 2 adamiani 70m2);

14 or-oTaxiani family suite (2saZinebeli karebiT, garderobi, 1 an 2 sabazano abazaniT, maqs. 4 adamiani, zRvis xediT, 52m2).

Bungalow:

96 oroTaxiani family room 2 saZinebeli, erTi karebiT, maqs. 2+2 adamiani, 46m 2.

 

nomris tipebi

A Block Deluxe Family Room

A Block Deluxe Superior

A Block Land View

A Block Sea View

B Block Family Suite

B Block ROH

B Block Suite

Family Bungalow

ROH Standard

 

kveba

AEAI

 

adgilmdebareoba

75 km qalaq antaliis aeroportidan, 20km qalaq kemeridan, 2km tekirovas dasaxlebidan, zRvis piras.

 

plaJi

sakuTari, qviSa/kenWebi. bari aris plaJze. qolgebi, Sezlongebi, matrasebi, ufasoa.

palJis pirsaxocebi: ufasoa. auzze: qolgebi, Sezlongebi, matrasebi, hamaki – ufasoa.

 

nomeri

saabazano

feni

centraluri kondicioneri (Main Building)  

individualuri kondicioneri (Bungalow)

televizori (rusuli arxi)

telefoni

mini-bari (gamagrilebeli sasmelebi, ludi – ufasod, ganaxleba yoveldRe

seifi (nomerSi, fasiani)

iataki – xaliCa

aivani

room service (02:00–07:00, mxolod sakvebi - ufasod)

nomris dalageba – yoveldRiurad

TeTreulis gamocvla – kviraSi 3-jer

 

teritoria

mTavari restorani

5 restorani a la carte franguli, italiuri, Turquli, barbikiu, zRvis produqtebis, winaswari CaweriT, ufasod)

dieturi kveba

8 bari

2 Ria auzi

daxuruli auzi

4 wylis sasrialo

kino Teatri

silamazis saloni

eqimis kabineti

samrecxao

qimwmenda

savaWro ganyofileba

valutis gadacvla

avtomanqanebis gaqiraveba

avtosadgomi

2 sakonferencio darbazi (erTi saWiroebis da mixedviT iyofa 3 seqciad, 30-900 adamianamde)

fanCaturi, gamoyofil adgilze plaJze viaipi servisiT (maqs. 4+2 adamiani, fasiani.

 

bavSvebisaTvis

sabavSvo fexburTi (sadili da vaxSami zafxulis periodSi)

sabavSvo auzi

sabavSvo moedani

sabavSvo diskoteka

sabavSvo kino

mini-klubi «Rixy Kids»  (4-12 wlamde)

sabavSvo etli (fasiani)

ZiZa (fasiani)

 

garToba da sporti

ufasod

Turquli abano

sauna

satrenaJoro darbazi

aerobika

frenburTi plaJze

mini fexburi

mini-kalaTburTi

biliardi

magidis CogburTi

dartsi

mSvildis srola

boCe

walis serfingi (licenziiT)

wylis velosipedi

kanoe

kulinariis kursebi

3 CogburTis korti (myari safari)

CogburTis burTebis gaqiraveba

ukabelo interneti (misaRebSi)

animaciuri programa

cocxali musika (gamoyofil dReebSi)

diskoteka

 

fasiani

masaJi

boulingi

eleqtro da video TamaSebi

CogburTis gakveTilebi

CogburTis Cognebis gaqiraveba

wyalqveS yvinTivis kursebi

internet-kafe

motoriani sportis saxeobebi

 

damatebiTi informacia:

sastumros spa-centris momsaxurebebi

viaipi momsaxurebas aqvs damatebiTi fasebi (Sveulmfrenze da iaxtaze).

pansoni AEAI

kveba

sauzme da gviani sauzme (Sveduri magida) – mTavar restoranSi

sadili – mTavar restoranSi, Onyx an Sini A'la Carte restoranSi

Cai da tkbileuli

vaxSami – mTavari restorani da 5 A'la Carte restorani (winaswari CaweriT)

sastumroSi aris sabavSvo restorani

sasmelebi

barebi: misaRebis bari, , X-press bari (24 saaTi), X-IT Disco bari, oniqs bari, vitamin bari, bari auzze, Sparx bari.

alkoholuri da ualkoholo sasmelebi adgilobrivi da ucxouri warmoebis

gamagrilebeli sasmelebi da ludi mini-barSi

boTliT Rvino restoranSi

VSОP koniaki, premium viski, rCeuli Rvinoebi adgilobrivi da ucxouri warmoebis – damatebiTi gadaxdiT

Room service

07.00 dan 02.00 damatebiTi gadaxdiT

02.00 dan 07.00 mde – ufasod

 

yuradReba sastumros administracia uflebas itovebs Seitanos cvlilebebi ganrigSi winaswari gafrTxilebis gareSe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Category: კემერი | Views: 8000 | Added by: tig | Rating: 5.0/2 |
Total comments: 3
3 Travelerdiose  
0
The tips extremely appealing. Take a look at too my own web page.

https://www.mistralbg.com/pochivki-turcia/antalia-belek почивка в турция октомври

ptmis+

2 AustinFeshy  
0
I do trust all of the ideas you have offered for your post. They're very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for novices. May just you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.
look also at my pages and give a rating

XEvil is a straightforward, speedy and convenient application for entirely automatic recognition and bypass in the overwhelming majority of captchas (CAPTCHAs), without the will need to attach any 3rd-social gathering companies.

The program Practically absolutely replaces products and services including AntiGate (Anti-Captcha), RuCaptcha, DeCaptcher and Some others. Concurrently, it considerably exceeds them in recognition speed (10 moments or more) and is totally absolutely free.

http://wooriatoz.com/atozhk/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=75664 SpeedyIndex google play
https://zenwriting.net/c0qtgwegss how indexing makes search faster

@d@=

1 DylanFeshy  
0
Very good post. I am dealing with a few of these issues as well..
Per mezzo di parole povere, utilizzando i dati Con di lui uso, legati agli account del popolaresco social network, Facebook cerca nato da far imbattersi coloro le quali hanno dei gusti simili.} Di dating

@eerwq

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
Login form
კალენდარი
«  მარტი 2009  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
ძებნა
ნახეთ
სტატისტიკა

Copyright MyCorp © 2024 |