Rest & Travel in Georgia

Main | რეგისტრაცია | შესვლა
ოთხშაბათი, 24.07.2024, 19:27
Welcome სტუმარი | RSS
საიტის მენიუ
აირჩიე კურორტი
ანტალია [40]
კემერი [141]
ალანია [117]
სიდე [53]
ბელეკი [39]
მარმარისი [50]
ბოდრუმი [43]
ფეტიე [14]
კუშადასი [25]
დიდიმი [5]
გამოკითხვა
Rate my site
სულ პასუხი: 294
Main » 2009 » თებერვალი » 25 » AMARA WING RESORT 5* - Turkey, Kemer
AMARA WING RESORT 5* - Turkey, Kemer
15:45

AMARA WING RESORT 5 *

 

Cveni komentari

SesaniSnavi, myudro, mwvane sastumro qalaqs centrSi. kargadaa Serwymuli qalaqisa da plaJis sastumro: saSualo zomis teritoria, magram aris yvelanairi damatebiTi momsaxurebebi, SesaniSnavi gamajansaRebeli centri, mSvenieri animacia, maT Soris sabavSvo, mSvenieri momsaxureba da kveba. rekomndirebulia yvela saxis turistisaTvis, aqtiuri dasvenebis myvarulTaTvis.

 

sastumro:

aSenebulia 2004 wlis ivnisSi, saerTo farTobi 30 000 m2

sastumro Sedgeba 1 oTxsarTuliani korpusisagan Main Bulilding (nomrebis 70% xediT zRvaze) da oTxsarTuliani korpusisagan Garden Area

 

Main Bulilding

180 standartuli nomeri (maqs 3 kaci, 26-31 m2);

6 oroTaxiani family suites (2 saZinebeli (maT Soris erTi karebiT), 2 TV, terasa, xedi zRvaze, maqs. 2+2 kaci, 42-51 m2);

2 oroTaxiani de luxe suites (holi, saZinebeli karebiT, 2 plazmuri televizori, jakuzi, xedi zRvaze, maqs. 4kaci, 42 m2);

4 nomeri invalidebisaTvis

 

Garden Area

80 standard rooms (maqs. 2 kaci 20-23 m2);

42 oroTaxiani family rooms (holi, saZinebeli karebiT, maqs. 2+2 kaci, 34-39 m2);

18 erToTaxiani de-luxe rooms (maqs. 2+2 kaci, 32-33 m2).

Honeymoon Service: “VIP” daxvedra, nomris morTva, Sampaniuri, torti, kalaTa xiliT, xalaTi da flostebi, vaxSami orze restoranSi a la carte da fotos gadaReba.

 

nomris tipebi

Deluxe Room Garden

Deluxe Suite Main Building

Family Room Garden

Family Suite Main

ROH

ROH Standard

Standard Garden View

Standard Main Building

 

kveba

UAI

 

adgilmdebareoba

55km. q. antaliis aeroportidan, q. qemerSi, zRvis sanapiroze.

 

plaJi

sakuTari, qviSiani, pirsi. bari plaJzi. qolgebi, Sezlongebi, matrasebi – ufaso.

plaJis pirsaxocebi: ufaso. auzTan: qolgebi, Sezlongebi, matrasebi – ufaso.

 

nomerSi

saabazano

feni

centraluri kondencioneri (Main Bulilding)

individualuri kondencioneri (Garden Area)

televizori

telefoni

mini bari (gamagrilebeli sasmelebi, ludi – ufaso, ganaxleba yoveldRiurad)

seifi (nomerSi, ufaso)

iataki – xaliCis safariT

aivani

nomris dalageba – yoveldRiurad

TeTreulis Secvla – yoveldRiurad

pirsaxocebis Secvla – yoveldRiurad

room service (fasiani)

 

teritoria

ZiriTadi restorani

5 restorani a la carte (barbiqiu, italiuri, franguli, Turquli, zRvis produqtebi, winaswari CaweriT, ufaso)

dieturi sakvebi

6 bari

2 Ria auzi (erT-erTo maTgani zRvis wyliT, jakuziT da CanCqeriT)

daxuruli auzi gaTbobiT

3 wylis sasrialo

mini biblioTeka

eqimis kabineti

Wellness centri

silamazis saloni

samrecxao

qimwmenda

savaWro rigi

valutis gadacvla

avtomanqanebis gaqiraveba

avtosadgomi

 

bavSvebisaTvis

sabavSvo bufeti

sabavSvo kveba

2 sabavSvo auzi

sabavSvo moedani

mini-klubi (4-12 wlamde)

sabavSvo etlebi (ufaso)

ZiZa (fasiani)

 

garToba da sporti

ufaso

Turquli abano

sauna

finuri abano

Sok-Sxapi

jakuzi

satrenaJoro darbazi

wylis aerobika

frenburTi plaJze

kalaTburTi

mini fexburTi

biliardi

magidis CogburTi

dartsi

boCe

kulinariuli kursebi (kviraSi erTxel)

ioga

wylis velosipedi

qaris serfingi (licenziT)

2 CogurTis moedani (myari safariT)

Cognebisa da burTebis gaqiraveba

kinoCveneba plaJze (gansazRvrul dReebSi)

karaoke

cocxali musika (gansazRvrul dReebSi)

animacia

diskoteka

ukabelo interneti (lobiSi, plaJze, auzTan)

internet-kafe

 

fasiani

masaJi

wyalqveSa curvis gakveTilebi

serfingis gakveTilebi

motoriani sportis saxeobebi

yuradReba sastumros administracia uflebas itovebs Seitanos cvlilebebi ganrigSi winaswari gafrTxilebis gareSe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Category: კემერი | Views: 3780 | Added by: tig | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 1
1 monika  
0
KVELAFERI DZAAN MOMCONSSSSSSSSSSSSSSSS

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
Login form
კალენდარი
«  თებერვალი 2009  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
ძებნა
ნახეთ
სტატისტიკა

Copyright MyCorp © 2024 |