Rest & Travel in Georgia

მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა
პარასკევი, 19.07.2024, 12:52
Welcome სტუმარი | RSS
საიტის მენიუ
აირჩიე კურორტი
ჰურგადა [53]
შარმ–ელ–შეიხი [62]
ქაირო [14]
გამოკითხვა
Rate my site
სულ პასუხი: 294
Main » Files » ჰურგადა

DESERT ROSE 5* - Egypt, Hurgada
[ ] 10.03.2009, 19:39

sastumro

gaixsna 2001 wels. bolo renovacia Cautarda 2008 wels.

sastumro Sedgeba erTi mTavari orsarTulaini Senobisgan (marto registratura) da 2 da 3 sarTuliani Senobebis kompleqsisagan.

sul 912 nomeri: 848 standard room (maqs. 2+2 adamiani, 32 m2).

24 Club Room (nomeri aris zRvasTan axlos, zRvis xediT, aqvs aivani an terasa, 32m2).

40 Suite Club Room (saZinebeli misaRebiT, aivani an terasa zogierT nomerSi, 47m2.

gadaxda SesaZlebelia aseve sakredito baraTebiT: Visa, MasterCard, American Express.
cxovelebi ar daiSvebian

 

nomris tipebi

Club Room

Suite Club Room

Sea View

Standard

 

kveba

AI

 

adgilmdebareoba

11km hurgadas aeroportidan, 16km Zveli qalaqis centridan, zRvis napirze.

 

plaJi

sakuTari, qviSiani laguna.

qolgebi, matrasebi, Sezlongebi – ufasoa. plaJis pirsaxocebi – ufasoa.

auzze: qolgebi, matrasebi, Sezlongebi – ufasoa.

 


nomerSi

saSxape

feni (nomerSi, ufasod)

mini–bari (fasiani)

seifi (nomerSi, ufasod)

individulauri kondicioneri

televizori Tanamgzavruli arxebiT

telefoni

aivani an terasa (zogierT nomerSi)

iataki – keramikuli

room service (fasiani)

nomris dalageba – yoveldRiurad

TeTreulis gamocvla – kviraSi 3-jer

 

teritoria

3 restorani (2 a la carte fasiani)

8 bari

Ria auzi (1 gaTbobiT  zamTris periodSi, 1 olimpiuri 16 bilikiT)

sakonferencio darbazi (100 adamiani, fasiani)

samrecxaos momsaxureba (fasiani)

qimwmenda (fasiani)

eqimi gamoZaxebiT (fasiani)

taqsis gamoZaxeba

avtosadgomi (ufasod)

maRaziebi

valutis gadacvla

internet–kafe (fasiani)

avtobusi qalaqamde (moTxovniT, fasiani)

 

bavSvebisTvis

sabavSvo auzi (gaTbobis gareSe)

sabavSvo moedani

sabavSvo skamebi restoranSi

sabavSvo klubi (4-12 wlamde)

sabavSvo sawoli (moTxovniT registraturaSi, ufasod)

 

garToba da sporti

ufasod

aerobika

akvaaerobika

frenburTi plaJze

satrenaJoro darbazi

magidis fexburTi

dartsi

CogburTis moedani (ganaTeba fasiania)

magidis CogburTi

mini–fexburTi

wylis polo

Sou–programebi

 

fasiani

sauna

masaJi

jakuzi

Cognebis gaqiraveba

biliardi

katamarani

qaris serfingi

kanoe

daiving-centri

 
yuradReba!  sastumros administracia uflebas itovebs Seitanos cvlilebebi ganrigSi
 
 
 
 
 
 
Category: ჰურგადა | Added by: tig
Views: 2255 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
Login form
ძებნა
ნახეთ
სტატისტიკა

Copyright MyCorp © 2024 |